Home

Natuurbeheer:

Het natuurbeheer op het landgoed is in handen van de stichting natuurbeheer Weerterland en Stramproy. Deze stichting heeft tot doel het particuliere natuurbeheer te stimuleren en deelnemende particulieren te helpen met het natuurbeheer en het aanvragen van diverse subsidies. De stichting kent deelnemers, die hun natuurgronden bij de stichting kunnen aanmelden, zodat het beheer gezamenlijk uitgevoerd kan worden. Deze gezamenlijke aanpak geeft ons een grotere stem bij de gevestigde natuurorganisaties en op deze manier kunnen we door samen sterk te zijn veel bereiken. De stichting vraagt voor grondeigenaren gezamenlijk de subsidies aan, regelt indien gewenst verzekeringen en keert de subsidie uit aan de grondeigenaren. Anno 2009 heeft de stichting ongeveer 130 Ha natuurgebied in beheer. De gronden blijven in eigendon van de deelnemers.

De stichting is een kleine organisatie, waardoor een persoonlijke aanpak mogelijk is en wij indien mogelijk specifieke wensen van verschillende grondeigenaren kunnen verwezenlijken.

Indien u deelnemer wilt worden van de stichting, kunt u kontact opnemen met een van de bestuursleden, of met de Broekmolen. (0495-562253 of 06-46721012 info@natuurbeheer.org)

Het doel van het natuurbeheer op het landgoed is de instandhouding en bevordering van een zo groot mogelijke diversiteit aan inheemse flora en fauna. Het beheer en biotoopverbetering bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

* Instandhouding en herstel van houtopstanden en zomen om de afzonderlijke percelen.

* Inzaaien en onderhouden van voerakkers indien dit noodzakelijk is voor het op peil brengen en houden van de faunastand.

* Regelmatig snoeien en terugzetten van begroeiing teneinde voldoende dekking te garanderen.

* Het inzaaien en onderhouden van bloemenweiden.

* Reguleren van de waterstand voor de daarvoor gevoelige flora aan de beek en in de vennen.

* Onderhoud aan bospercelen en aanplant van diverse inheemse boom,- en plantensoorten, teneinde een gevarieerd bos te krijgen, dat voldoende dekking en voedsel biedt voor de daarin levende diersoorten.

* Gedeeltelijke selectieve houtkap om open plekken te creŽren waar inheemse planten van profiteren, zoals het bleek bosvogeltje.

* Het bestrijden van exotische plant,- en diersoorten. Met name de soorten die schadelijk zijn voor onze inheemse flora en fauna. Wanneer de stand van een bepaalde plant,- of diersoort dusdanige vormen aanneemt dat deze schadelijk is voor een andere inheemse plant,- of diersoort worden de aantallen beperkt om de leefomstandigheden en overlevingskansen voor inheemse soorten te verbeteren.

* Toezicht op recreatie en het beperken van de recreatiedruk op plaatsen waar zich gevoelige flora en fauna bevinden. Om die reden kan de toegang tot sommige gedeelten voor publiek volledig gesloten worden. Dit om ongewilde schade te voorkomen en ter bescherming van de rust in gebieden waar dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een broedgebied of een groeiplaats. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

* Onderhoud aan beekoevers plassen en vennen.

 

OrchideeŽn

Vogels

Libellen

Overige Flora

Overige Fauna